Moj ViK Račun, je korisnički portal koji omogućava korisnicima JP "Vodovod i kanalizacija" doo Zenica, lakši i jednostavniji pristup svim korisničkim informacijama o potrošnji vode te finansijskim stanjima i obavezama.

Za korištenje programa, potrebno je da se prijavite sa Vašim korisničkim podacima.

PRIJAVA KORISNIKA

PRIJAVA

REGISTRACIJA


| UPUSTVO ZA UPOTREBU | USLOVI KORIŠTENJA | ZAŠTITA PODATAKA | BROŠURA | KORPORATIVNI PORTAL | Više informacija... |


The watch uses a rolex replica 38mm diameter and fits most female wrists. It has a simple appearance and replica rolex is classic and beautiful. This watch is made of all-steel material, the bezel set omega replica with a circle of fine diamonds, equipped with a rolex replica uk white mother of pearl dial, delicate and soft.